bg_image

ЕКСПОНЕНТ має право залучити для будівництва індивідуального стенду сторонню організацію (ЗАБУДОВНИКА) або здійснювати забудову стенду самостійно.

З метою виконання законів України та нормативних актів з охорони праці, промислової санітарії, протипожежної безпеки, забезпечення безпеки учасників, відвідувачів і персоналу, а також збереження майна, вводиться обов’язкова акредитація Забудовників – підприємств, які претендують на проведення робіт з монтажу-демонтажу виставкових стендів і організаційно-технічного обслуговування під час проведення виставкових заходів на території МВЦ.

Акредитація надається за наявності повного переліку документів та сертифікатів, які підтверджують можливість виконання даних робіт належним чином відповідно до умов акредитації.

Отримання акредитації – обов’язкова умова для проведення робіт на території МВЦ. Підприємствам і компаніям, які не мають акредитації, проведення робіт на території МВЦ заборонено.

З питань акредитації звертайтеся: Косяк Олександр Миколайович, +380 (44) 456 3804 або ak@acco.kiev.ua

  1. ЗАЯВКА для забудови власного стенду  Скачати
  2. ЗАЯВКА для фахових забудовників Скачати
  3. УМОВИ АКРЕДИТАЦІЇ Скачати
  4. ШТРАФНІ САНКЦІЇ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ

1. Копії реєстраційних документів підприємста-забудовника, завірені печаткою: свідоцтво про реєстрацію, довідка про присвоєння коду ЄДРПОУ, свідоцтво платника ПДВ, юридична та фактична адреса, телефони, факс, електронна адреса тощо).
2. Виписка зі Статуту підприємства, що підтверджує право на ведення виставкової діяльності.
3. Копія наказу про призначення відповідальних осіб (виписка з протоколу загальних зборів підприємства-забудовника), завірена печаткою.
4. Довідка про наявність кваліфікованого персоналу з досвідом роботи: монтажники, електрики, технічні менеджери (архітектори, конструктори).
5. Довідка про наявність атестації монтажного персоналу:

– електрики – допуск на проведення електромонтажних робіт, допуск із техніки безпеки;

– монтажники – допуск із техніки безпеки, допуск до роботи на висоті.

– виставкове обладнання, в т. ч. меблі та електрообладнання, а також необхідна для цього тара;

– підйомно-транспортні механізми;

– інший технічний інструментарій.

6. Довідка про наявність сертифікатів на обладнання:

– сертифікат компанії-виробника на всі частини обладнання;

– пожежні сертифікати (рівень горіння на окремі матеріали);

– сертифікат гігієнічний на пластики, ДВП, ДСП тощо.